สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 2 ฟัน เคลือบผิว X's

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

X'S-MILL SERIES 2 FLUTES

- ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 2 ฟัน เคลือบผิว X's
- สามารถกัดเหล็กได้ถึง 55HRC


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
List 9470_1.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 1.0
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 3
• ความยาวรวม (mm) : 40
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9470_1.5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 1.5
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 4
• ความยาวรวม (mm) : 40
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9470_10.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 10.0
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 22
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 10
List 9470_11.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 11.0
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 22
• ความยาวรวม (mm) : 75
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 9470_12.0-13.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 12.0-13.0
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 26
• ความยาวรวม (mm) : 75
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 9470_14.0-15.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 14.0-15.0
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 26
• ความยาวรวม (mm) : 90
• Ø ก้าน (mm) : 16
List 9470_16.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 16.0
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 32
• ความยาวรวม (mm) : 90
• Ø ก้าน (mm) : 16
List 9470_18.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 18.0
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 32
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 20
List 9470_2.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 2.0
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 6
• ความยาวรวม (mm) : 40
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9470_2.5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 2.5
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 8
• ความยาวรวม (mm) : 40
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9470_20.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 20.0
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 38
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 20
List 9470_3.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 3.0
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 8
• ความยาวรวม (mm) : 45
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9470_3.5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 3.5
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 10
• ความยาวรวม (mm) : 45
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9470_4.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 4.0
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 11
• ความยาวรวม (mm) : 45
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9470_4.5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 4.5
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 11
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9470_5.0-6.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 5.0-6.0
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 13
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9470_6.5-7.5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 6.5-7.5
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 16
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 8
List 9470_8.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 8.0
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 19
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 8
List 9470_8.5-9.5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 8.5-9.5
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 19
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 10